Mazowieckie Dni Techniki

Galeria

Mazowieckie Dni Techniki 2019

PŁOCK

4 października 2019r. (piątek)

INAUGURACJA II MDT

W Płocku w Domu Darmstad zainaugurowane zostały
II Mazowieckie Dni Techniki.

       
    Wystąpienie Prezes FSNT NOT Pani Ewy Mankiewicz-Cudny.

Patronat nad Inauguracją II Mazowieckich Dni Techniki objął Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.       
        Nasi Goście Honorowi.

       

W inauguracji II Mazowieckich Dni Techniki uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych o profilu technicznym z Płocka, bo to właśnie młodzież jest głównym adresatem Mazowieckich Dni Techniki, których celem jest m. in. zachęcenie młodzieży do nauki i rozwoju zainteresowań technicznych, zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miast oraz funkcjonujących w nich ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych.

W uroczystości wzięli udział:
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT,
Jerzy Rożek - Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT,
Andrzej Rybus-Tołłoczko – współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Marek Karpiński – Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Płocku,
Jarosław Gębka – Prezes Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

       
        Wykład prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego:
          Polimery - materiały przyszłości?

       
        Prowadzący uroczystość inaugurującą II MDT 2019
          Janusz M. Kowalski


OSTROŁĘKA

10 października 2019r. (czwartek)

  Dom Technika NOT w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6

    Prelekcja: dr Karol Samsel
"Technika, jej metafory i imaginarium w pismach Cypriana Norwida"
      Tu można obejrzeć zapis

    Prelekcja: dr Karol Samsel
"Wiktor Gomulicki fotograf; W. Gomulicki poeta i technik przełomu XIX i XX wieku"
      Tu można obejrzeć zapis

"O TECHNICE na scenie" - spektakl okolicznościowy przygotowany z okazji II MDT:
      Transmisja online


11 października (piątek)

Studio - Dom Technika NOT w Ostrołęce


    "Wirtualne studio, transmisje online, transmisja z drona,
      fotogrametria, ortofotomapa" - eTV KELE

Dom Technika NOT w Ostrołęce


    "Hop w eter" - Radioklub „BAZA” SP5KVW

Zakład Oczyszczania Ścieków OPWiK


    Wizyta studyjna w Zakładzie Oczyszczania Ścieków OPWiK
      - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

12 października (sobota)

Wyjazd techniczny do Warszawy na budowę:
      - Południowej Obwodnicy Warszawy,
      - Varso Tower – najwyższego budynku w Unii Europejskiej
        powstającego w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej.WARSZAWA

16 października 2019r. (środa)

          IX Warszawskie Dni Techniki
  Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 2

   
    Przybyłą na inaugurację Młodzież i Gości powitał kol. Dariusz Raczkowski - inicjator WDT oraz koordynator Mazowieckich DT.

   
    Nasi Goście.

   
    Wystąpienie Prezes FSNT NOT Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny.

                 
    Problemy eksploracji kosmosu przedstawił dr hab. Jan Kindracki, prof. PW z Wydz. MEiL.

                 
    P. dr. inż. Michał Wekiera z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego przedstawił czynniki kształtujące rozwój motoryzacji.

   
    To wiosna czy WAKACJE ? Steganografia czyli jak ukryć informację w multimediach - wykład p. mgr. inż. Michała Ciołka z WAT.

   
    Prezent od organizatora - jeden z trzech voucherów na weekend z samochodem HYUNDAI wręczyła p. Anna Szadkowska z firmy Motortest.
                 
    Zdobywczyni głównego prezentu od organizatorów:
    małego drona.

   
    Uczestnicy sesji inauguracyjnej IX WDT.

   
    Przy nowym samochodzie HYUNDAI KONA


17 października 2019r. (czwartek)

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej

   
    W laboratorium sejfów.

   
    Warto wysłuchać krótkiej prelekcji o zabezpieczeniach.


  MOTORTEST salon i serwis HYUNDAI - Anna Szadkowska

   
    Można porozmawiać o hybrydowym silniku Hyundai...

           
    ...ale najlepiej jest zasiąć za kierownicą.


  Instytut Lotnictwa

   
    W sterowni tunelu aerodynamicznego dużych prędkości.

           
    Laboratoium Podwozi - stanowisko do badania hamulców.


  Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

   
    Przyszli studenci Wydziału MEiL.


18 października 2019r. (piątek)

  Metro Warszawskie, Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty

   
    Zbiórka przed wejściem...

   
    Na Stację lepiej spojrzeć z góry.


  Hangar lotniczy WAT wydz. MiL

   
    Spotkanie przed hangarem WAT.

   
    Okazja by wejść na kadłub myśliwca.RADOM

                  XXXI Radomskie Dni Techniki

                  Interakcje Człowiek-maszyna

21 października (poniedziałek)

Sesja Inauguracyjna


Uroczyste otwarcie Dni Techniki 2019
Wręczenie nagród X edycji NOT-owskiej Nagrody Uznania
  "RADOMSKI LAUR TECHNIKI"
Wręczenie nagród dla Laureatów regionalnego etapu konkursu
  "Młody Innowator"
Wykład inauguracyjny "Przemysł 4.0"
  prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski – Prezes Zarządu
  Radomskiej Rady FSNT NOT

Sesja wykładowa


"Zagrożenia i nadzieje związane z rozwojem nowych technologii”
  – prof. nadzw. dr hab. inż. Dionizy Saniawa, Wydz. Transportu
  i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
  w Radomiu
"Rola stowarzyszeń w kreowaniu inżynierów XXI wieku”
  – przedstawiciel SEP
”Badanie jakości artykułów spożywczych”
  - przedstawiciel SiTSpoż
"Przyszłość motoryzacji” - mgr inż. Robert Nowakowski,
  STER Sp. z o.o. autoryzowany dealer Volkswagena

UTH w Radomiu


Zwiedzanie Laboratoriów na Wydziale Materiałoznawstwa,
  Technologii i Wzornictwa UTH
Zwiedzanie Instytutu Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny UTH,
Zwiedzanie Laboratoriów Instytutu Eksploatacji Pojazdów
  i Maszyn, Wydział Mechaniczny UTH

22 - 23 października (wtorek-środa)

    VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej
            w Polsce. Synergia: Nauka – Przemysł”

- Zastosowanie CAX w przemyśle
- Nowoczesne materiały inżynierskie i zaawansowane techniki
    wytwarzania
- Organizacja produkcji - Przemysł 4.0
- Aparatura badawcza i pomiarowaCIECHANÓW

          Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze

24 października (czwartek)

Konferencja naukowo-techniczna


   
    Goście Gali.

   
    Przybyłych na konferencję powitała w imieniu Dyrektora Muzeum
    Romantyzmu Pani Paulina Rybczyńska – Kierownik Działu Edukacji.

   
    Prezes Rady FSNT NOT w Ciechanowie Pan Jerzy Król przedstawił
    krótko działalność NOT w Ciechanowie.

   
    Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
    Budownictwa Pan Roman Lulis przedstawił działalność Izby.

   
    Wykład „Elektryfikacja Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej” wygłosił
    dr Zbigniew Ptasiewicz.

   
    Wykład „Fotowoltaika w Polsce w świetle zmian na rynku
    energetycznycznym” zaprezentował Szef Centrum Kompetencji
    Fotowoltaicznych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział
    w Radomiu – mgr inż. Radosław Gutowski.

   
    Prelekcja i zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze.
Mazowieckie Dni Techniki 2018

OSTROŁĘKA

11 października 2018r. (czwartek)

  Dom Technika NOT w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6

  Czwartek z RADIOKLUBem "BAZA" SP5KVW

    Tu można obejrzeć zapis prelekcji dr Jerzego Kijowskiego

      „INZYNIER Józef Bem”.

12 października 2018r.(piątek)

  Dom Technika NOT w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6

  Wycieczka techniczna do ENERGA "Elektrownie   Ostrołęka" S.A.


WARSZAWA

                  VIII Warszawskie Dni Techniki

17 października 2018r. (środa)

  Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

       
    Prowadzący uroczystość inaugurującą Warszawskie Dni Techniki
    kol. J. Kowalski wita przybyłych Gości i uczestników VIII WDT.

       
    Nasi Goście Honorowi.

       
    Nasi Goście Honorowi.

       
    Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej
    prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta o inżynierii przyszłości.

       
    Prezes FSNT NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny w swoim wystąpieniu
    przedstawiła wkład polskich inzynierów do światowej wiedzy
    technicznej w okresie niepodległości Polski.

               
    Historię polskiej motoryzacji przedstawił p. Jerzy Lemański
    z Muzeum Narodowego Techniki.

       
    Prezentacja p. mgr. inż. Tomasza Detki z Przemysłowego
    Instytutu Motoryzacji PIMOT o rozwoju pojazdów elektrycznych.

       
    O bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni czyli jakie niebezpieczeństwa
    grożą nam ze strony innych użytkowników sieci komputerowej
    przedstawił p. Dariusz Laskowski z WAT.

       

       
    Młodzież - Uczestnicy sesji inauguracyjnej VIII WDT.

               
    Podczas sesji była też chwila na rozrywkę: show na skrzypcach
    elektrycznych w wykonaniu p. Magdaleny Szymańskiej.

       
    Końcową atrakcją imprezy było losowanie upominków.
    Prowadzący kol. J. Kowalski poprosił jedną z uczestniczek sesji
    o losowanie kuponów.
    Prezenty od sponsora - voucher na weekend z samochodem HYUNDAI
    wręczyła p. Anna Szadkowska z firmy Motortest - dealer
    samochodów Hyundai.

       
    Prezent od organizatorów albumy o samochodach wręczył
    pomysłodawca i główny organizator Dni Techniki
    kol. dr inż. Dariusz Raczkowski.

       
    Ostatnim upominkiem organizatorów był mały dron.

18 października 2018r. (czwartek)

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej ul. Duchnicka 3,
    Tajemnice sejfów

       
    W hali prób.

       
    Pamiątkowe jesienne zdjęcie.

  ArcelorMittal Warszawa, ul. Kasprowicza 132,
    Zwiedzanie zakładu

       
    Obowiązkowy instruktaż BHP.

       
    Wchodzimy na wyższy poziom.

       
    Jak przebiega proces produkcji?

       
    Wspólne zdjęcie.

  Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114,
    Tunele aerodynamiczne


       
    Przy modelach badanych w tunelu naddżwiękowym.

       
    W sterowni tunelu aerodynamicznego małych prędkości
    o średnicy 5 m.

       
    Przy tunelu naddźwiękowym.

       
    Trasa zwiedzania wiodła także główną aleją ILot obok samolotów,
    śmigłowców a także zbiorników powietrza tunelu naddźwiękowego.

  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW,
    ul. Narbutta 85 - Zwiedzanie Wydziału

  Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
    ul. Jagiellońska 55, Nowości w motoryzacji

       
    Zbiórka przy wejściu do Instytutu.

19 października 2018r. (piątek)

  Metro Warszawskie, ul. Wilczy Dół 5
    Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty

       
    Przed wejściem do Stacji.

       
    Dni Techniki są też okazją do spotkań młodzieży starszej - rzeczoznawców
    z OW SIMP.

  PCO Spółka Akcyjna, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
    Technika termowizyjna

       
    Informacja o PCO i jego wyrobach.

       
    W sali produkcji.

       
    Testowanie przyrządów optycznych.

  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
    Mechatroniki i Lotnictwa, ul. Radiowa, Hangar lotniczy

       
    Zbiórka przed hangarem.

           
    Przy samolocie bojowym.

           
    Kilka informacji o samolotach TS-11 Iskra i Jak-40.

           
    Śmigłowiec Mi-2 gotowy do inspekcji.

  CWKS Legia Warszawa
    Sekcja Strzelecka, ul. Urbanowicza 27


           
    Ostatnie instrukcje i porady jak celnie strzelać.

           
    Mini-zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej.

RADOM

                  XXX Radomskie Dni Techniki

22 października 2018r. (poniedziałek)

Dzień Radomskiej Rady FSNT NOT, Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Radom, Stowarzyszenia Włókienników Polskich o/Radom oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego o/Radom

  Dom Technika NOT w Radomiu, ul. prof. W.
    Krukowskiego 1

    Na podstawie: Obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

       
    Sesji inauguracyjnej przewodniczył: prof. dr hab. inż Janusz
    Dyduch - Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT.
    Uroczystego otwarcia Dni Techniki 2018 dokonał Waldemar Fabirkiewicz
    - Dyrektor Biura Radomskiej Rady FSNT NOT, który przywitał przybyłych
    gości oraz zapoznał z programem wydarzenia.

       
    Goście XXX RDT.

       
    Uczestnicy sesji inauguracyjnej.

       
    Laureaci IX edycji Radomskiej Notowskiej Nagrody Uznania
    "Radomski Laur Techniki".

       
    Laureaci regionalnego etapu konkursu „Młody Innowator”.

       
    Wykład inauguracyjny „Stowarzyszenia dla Niepodległej” poprowadził
    prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, Wiceprezes Radomskiej
    Rady FSNT NOT, Stowarzyszenie Włókienników Polskich, Wydz.
    Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa UTH w Radomiu.

       
    "Zespół Szkół Technicznych w Radomiu na tle historii niepodległej Polski”
    przedstawił dr Jacek Kozyra.

       
    Pokaz samochodu elektrycznego VW Golf oraz ładowarki samochodów
    elektrycznych.

23 października 2018r. (wtorek)

Dzień Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  Dom Technika NOT w Radomiu, ul. prof. W. Krukowskiego 1


       
    Rozpoczęcie drugiego dnia Dni Techniki - mgr inż. Waldemar
    Fabirkiewicz i Marcel Klinowski.

       
    "Centralny Port Komunikacyjny dla RP - rola Radomia jako portu
    komplementarnego" wystąpienie p. Marcela Klinowskiego (członka
    Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu
    Komunikacyjnego dla RP, Ministerstwo Infrastruktury).


24 października 2018r. (środa)

Dzień Mechanika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich O/Radomski
  Wydział Mechaniczny UT–H, ul. Stasieckiego 54
  Dom Technika NOT w Radomiu, ul. prof. W. Krukowskiego 1

       
    Słuchacze - uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych
    oraz Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu.

       
    "Twórcy motoryzacji w niepodległej Polsce" prelekcja
    dr. inż. Andrzeja Michalczewskiego (Zespół Szkół Samochodowych).

       
    "Rozwój przemysłu dla Niepodległej w okresie międzywojennym"
    Tadeusz Wojcieszek ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
    Mechaników Polskich.

       
    Tadeusz Wojcieszek i inż. Zdzisław Kozdrach (Prezes Zarządu SIMP
    o/Radom).


CIECHANÓW

            Ciechanowskie Dni Techniki

25 października 2018r. (czwartek)

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
    Konferencja Naukowo-Techniczna


       
    Powitanie gości – Prezes Jerzy Król.

       
    Uczestnicy konferencji.

       
    Wykład „Drogi do niepodległości” przedstawił mgr Jacek Hryniewicz.

       
    Wykład „Historia gazownictwa w Polsce i na świecie”
    poprowadził dr inż. Daniel Gerwatowski.

       

       
    Zwiedzanie laboratoriów.


PŁOCK

      IX Płockie Dni Techniki "Technika dla Młodych"

7 – 8 listopada 2018r. (środa/czwartek)

V Forum Budowlane – Politechnika Warszawska
    Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17

       
    Przywitanie uczestników Forum przez Marka Karpińskiego, Prezesa Rady
    FSNT NOT w Płocku.

9 listopada 2018r. (piątek)

"Technika dla Młodych"

       
    Koło Naukowe Chemików.

       
    Kuchnia molekularna.

       
    Ratownictwo techniczne.


Zakończenie MDT-2018

30 listopada 2018r. (piątek)

  Warszawski Dom Technika NOT

       
    Prowadzący uroczystość gali zakończenia Mazowieckich Dni Techniki
    kol. Janusz M. Kowalski przywitał przybyłych na Galę.

       
    Wystąpienie Prezesa Oddz. Warszawskiego SIMP kol. Adama Baryłki.

       
    Gratulacje i podziękowania dla Koordynatora MDT 2018
    kol. Dariusza Raczkowskiego.

       
    Wystąpienie Prezes FSNT NOT p. Ewy Mańkiewicz-Cudny.

       

       

       

       

       
    Uczestnicy Gali.

       
    Imprezy MDT w Ciechanowie przedstawił kol. J. Król.

       
    Dni Techniki w Ostrołęce przedstawił kol. J. Kaniecki.

       
    Kol. P. Głowała omówił IX Płockie Dni Techniki
    "Technika dla Młodych".

       
    Kol. K. Śmiechowski podsumował Radomskie Dni Techniki.

       
    VII Warszawskie Dni Techniki omówił kol. Dariusz Raczkowski.

       

    Dyplom od Marszałka woj. Mazowieckiego dla TJO Ciechanów
    odbiera Prezes Zarządu Rady Regionalnej kol. J. Król.

       

    Dyplom od Marszałka woj. Mazowieckiego dla TJO Ostrołęka
    odbiera członek Zarządu Rady Regionalnej kol. J. Kaniecki.

       

    Dyplom od Marszałka woj. Mazowieckiego dla TJO Płock
    odbiera Sekretarz Rady Regionalnej kol. P. Głowała.

       
    Dyplom od Marszałka woj. Mazowieckiego dla TJO Radom
    odbiera Wiceprezes Rady Regionalnej kol. K. Śmiechowski

       
    Show na skrzypcach elektrycznych w wykonaniu p. Magdaleny
    Szymańskiej.

Mazowieckie Dni Techniki