Mazowieckie Dni Techniki

Partnerzy i Współorganizatorzy
IV MDT 2022


CIECHANÓW

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Ciechanów

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich

   Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji

OSTROŁĘKA


   Uniwersytet III Wieku w Ostrołęce

    Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
                - Oddział w Ostrołęce

  eTV KELE Telewizja InternetowaPŁOCK


   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Płock

  Politechnika Warszawska Filia w Płocku
                Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

    Płocka Telewizja

    Płocki Portal Ogłoszeniowy


RADOM

   Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT NOT
                w Radomiu

    Wydział Mechaniczny UTH Radom

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Radom


WARSZAWA

    Rada Stołeczna FSNT NOT
     
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Warszawa

    Politechnika Warszawska
                Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

    Wojskowa Akademia Techniczna
                Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

    Sieć Badawcza Łukasiewicz
                Instytut Lotnictwa

 Motortest Anna Szadkowska

     Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.Mazowieckie Dni Techniki 2022