Mazowieckie Dni Techniki

Partnerzy i Współorganizatorzy
IV MDT 2022


CIECHANÓW

   Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
                - Oddział Ciechanów

   Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie

PULS Ciechanowa - patronat medialny

  Patronat: Prezydent Miasta Ciechanów


OSTROŁĘKA


   FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce

   Oddział Ostrołęcki Stowarzyszenia Inżynierów
                i Techników Mechaników Polskich -

Ostrołęckie Przedsiębirstwo Wodociągów i Kanalizacji
                sp. z o.o.

  eTV KELE Telewizja Internetowa

Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca"

Radioklub "BAZA" SP5KVW

    Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
            - Biuro Terenowe w Ostrołęce

  Patronat: Prezydent Miasta Ostrołęki


PŁOCK


   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Płock

   FSNT NOT Terenowa Jednostka w Płocku

  Politechnika Warszawska Filia w Płocku
                Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

  FIBARO (Fibar Group S.A)

    Towarzystwo Naukowe Płockie

  Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

  Telewizja Płock

    Płocki Portal Ogłoszeniowy

  Patronat: Prezydent Miasta Płocka


RADOM

   Radomska Rada FSNT NOT

    Ośrodek Kultury i Sztuki - Resursa Obywatelska

    Platforma Przemysłu Przyszłości

    Wydział Mechaniczny UTH Radom

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Radom

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich

   PGRacing Team

   Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP                       Oddział w Radomiu

   Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów
              i Techników Przemysłu Spożywczego

   Stowarzyszenie Włókienników Polskich

   Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
                Oddział w Radomiu

  Patronat: Prezydent Miasta Radomia
                Starosta Radomski
                JM Rektor UTH w Radomiu


WARSZAWA

    Rada Stołeczna FSNT NOT
     
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Warszawa

    Politechnika Warszawska
                Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
                Wydział Mechaniczny Technologiczny

    Wojskowa Akademia Techniczna
                Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

    Sieć Badawcza Łukasiewicz
                Instytut Lotnictwa

 Motortest Anna Szadkowska

STYROPMIN

FSNT NOT- Oddział Konin

Narodowe Muzeum Techniki

Urząd Transportu Kolejowego

     Metro w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich - Warszawa

      Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

  Patronat: Prezydent Miasta Stołecznego WarszawyMazowieckie Dni Techniki 2022