Mazowieckie Dni Techniki

Partnerzy i Współorganizatorzy


CIECHANÓW

   FSNT NOT Rada w Ciechanowie

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Ciechanów

    Stowarzyszenie Elektryków Polskich

    Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji

    Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

    Stowarzyszenie Geodetów Polskich

    Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny
                Nieruchomości

  Patronat: Prezydent Miasta Ciechanów


OSTROŁĘKA


   FSNT NOT Rada Regionalna w Ostrołęce

   Oddział Ostrołęcki Stowarzyszenia Inżynierów
                i Techników Mechaników Polskich -

Ostrołęckie Przedsiębirstwo Wodociągów i Kanalizacji
                sp. z o.o.

  eTV KELE Telewizja Internetowa

Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca"

Radioklub "BAZA" SP5KVW

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

  Patronat: Prezydent Miasta Ostrołęki


PŁOCK


   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Płock

   FSNT NOT Terenowa Jednostka w Płocku

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Pożarnictwa

  Patronat: Prezydent Miasta Płocka


RADOM

   Radomska Rada FSNT NOT

    Ośrodek Kultury i Sztuki - Resursa Obywatelska

    Platforma Przemysłu Przyszłości

    Wydział Mechaniczny UTH Radom

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Radom

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich

   PGRacing Team

   Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP                       Oddział w Radomiu

   Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów
              i Techników Przemysłu Spożywczego

  Patronat: Prezydent Miasta Radomia
                Starosta Radomski
                JM Rektor UTH w Radomiu


WARSZAWA

    Rada Stołeczna FSNT NOT
     
    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Warszawa

    Politechnika Warszawska
                Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
                Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
                Wydział Mechaniczny Technologiczny

    Wojskowa Akademia Techniczna
                Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
                Wydział Nowych Technologii i Chemii
                Wydział Inżynierii Mechanicznej

    Sieć Badawcza Łukasiewicz
                - Instytut Lotnictwa

 Hyundai Motortest Anna Szadkowska

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.

     ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.

     Metro w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich - Warszawa

      Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

  Patronat: Prezydent Miasta Stołecznego WarszawyMazowieckie Dni Techniki 2023