Mazowieckie Dni Techniki

Aktualności

Mazowieckie Dni Techniki odbędą się w 5 miastach Mazowsza:
- Ciechanowie
    - Ostrołęce
        - Płocku
            - Radomiu
oraz w Warszawie, gdzie odbędzie się Uroczysta Gala podsumowująca MDT 2018

Z przyjemnością informujemy, że Patronat Honorowy przyjęłi:

- Wojewoda Mazowiecki p. Zdzisław SIPIERA
- Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam STRUZIK
- Mazowiecki Kurator Oświaty p. Aurelia MICHAŁOWSKA    Komitet Organizacyjny MDT 2018

- Dariusz Raczkowski - OW SIMP - Koordynator
- Wiesław Krzymień - OW SIMP
- Małgorzata Czarnecka - OW SIMP
- Anna Krauze - OW SIMP
- Janusz Kowalski - OW SIMP
- Wojciech Zając - TJO NOT Ostrołęka
- Marek Karpiński - TJO NOT Płock
- Janusz Dyduch - TJO NOT Radom
- Piotr Grzybowski - TJO NOT Warszawa


Mazowieckie Dni Techniki 2018