Mazowieckie Dni Techniki

Kontakt


kol. Paweł Kubicki
Koordynator Mazowieckich Dni Techniki

pawelkubicki@radom.enot.pl
lub
pawelkubicki64@gmail.com


Mazowieckie Dni Techniki