Mazowieckie Dni Techniki

Program V MDT 2023


                - w przygotowaniu


Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do współpracy
i oczekujemy na propozycje imprez.


Na wszystkie imprezy   W S T Ę P   W O L N Y !Program minionych IV MDT 2022:

CIECHANÓW

                  IV Ciechanowskie Dni Techniki

21.10.2022 (piątek)

Sala w Państwowej Uczelni Zawodowej
11:00 - Powitanie uczestników - dr inż. Dariusz Raczkowski
              - koordynator IV Mazowieckich Dni Techniki
11:10 - Wystąpienie Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej
11:30 - Wystąpienia zaproszonych Gości
12:00 - "Wkład polskich inżynierów w rozwój spawalnictwa"
              - prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
12:30 - "Pozyskiwanie i wykorzystywanie biogazu w aspekcie bezpieczeństwa
              technicznego" - dr inż. Daniel Gerwatowski
13:00 - Dyskusja
13:30 - Wręczenie odznak wyróżnionym działaczom FSNT NOT
14:00 - Spotkanie koleżeńskie


OSTROŁĘKA

17.10.2022 (poniedziałek)

Strzelnica KSS "Obrońca", ul. Słowackiego 3, Troszyn
16:00 - 19:00 - Rodzaje i budowa broni palnej - prelekcja

18.10.2022 (wtorek)

Oczyszczalnia Ścieków OPWiK Sp. z o.o.
10:00 - 12:00 - "Jak działa oczyszczalnia ścieków"
            - wycieczka techniczna do Zakładu OŚ OPWiK

Rada Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce
16:00 - 16:45 - "Przybyli ułani do Ostrołęki" - prelekcja
            Krystyna W. Gałka, Studio eTV KELE - RR FSNT NOT
16:30 - 17:45 - "Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach
            energetycznych – prace na polecenie" - seminarium,
            Komisja Kwalifikacyjna nr 60

19.10.2022 (środa)

Rada Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce
17:00 - 18:00 - "Skok w eter" - Radioklub „BAZA” SP5KVW

20.10.2022 (czwartek)

SUW Kurpiowska - OPWiK Sp. z o.o.
10:00 - 12:00 - "Skąd się bierze woda w kranie"
            - wycieczka techniczna do Stacji Uzdatniania Wody
            Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Studio eTV KELE Rada Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce
14:00 - 15:00 - Wirtualne studio, streaming - prezentacja
            Studio eTV KELE
15:00 - 15:30 - "Marian Bożywoj Kłyciński – mało znany ostrołęcki
            przedsiębiorca"- prelekcja, dr Marek Niewiadomski
16:00 - 16:30 - "Twórcy techniki" - prelekcja, dr Jerzy Kijowski


PŁOCK

                  XII Płockie Dni Techniki

24.10.2022 (poniedziałek)

Filia PW w Płocku, al. Jachowicza 2
11:00 – Otwarcie XII PDT
11:30 – Dlaczego warto studiować kierunki techniczne
            - oferta PW Filii w Płocku
12:00 – Inteligentne instalacje w praktyce - Fibaro
12:30 – Od Kopernika wzrosła technika - prezentacja
13:00 – zakończenie pierwszego dnia XII PDT

20.10.2022 (czwartek)

Towarzystwo Naukowe Płockie, pl. Narutowicza 8
14:30 – Otwarcie drugiego dnia XII PDT
15:00 – Historia Płockich Dni Techniki
16:30 – Zielony wodór z odpadów buraczanych
17:30 – Most nad doliną
17:30 – Metan i metan otrzymywany z odpadów rolniczych
18:30 – Zakończenie XII PDT


RADOM

                  XXXIV Radomskie Dni Techniki

16.10.2022 (niedziela)

Kamienica Deskurów
13:00 - 18:00 "Piknik z nauką"
  - Prezentacja bolidu PGR-06 – PGRacing Team, RADMOT
  - Pokazy naukowe pracowników i studentów Uniwersytetu
      Technologiczno-Humanistycznego
  - Naukowe show w wykonaniu Heweliuszy Nauki
  - Strefa Laboratorium Przyszłości - pokaz druku 3D, prezentacja
      wirtualnej rzeczywistości – Platforma Przemysłu Przyszłości
  - Strefa BHP - interaktywny pokaz akcji ratunkowej,
      Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
      Oddział w Radomiu
  - Pokaz pojazdu gąsiennicowego i drona drukowanych na drukarce 3D
  - Zwiedzanie wystawy „Przemysł siła miasta. Radom w latach 1918-1989"
  - Strefa słodkości

Wycieczka na Lotnisko Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego
Czerwca 1976 r.

Dzień Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Radomskiego

17.10.2022 (poniedziałek)

Stacja GPZ Radom Centralna ul. Narutowicza 18
10:00 – 14:00 Zwiedzanie wystawy elektrycznych urządzeń pomiarowych

18.10.2022 (wtorek)

Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska"
10:00 - Uroczyste otwarcie XXXIV Radomskich Dni Techniki

      - wystąpienia organizatorów, zaproszonych gości, patronów honorowych
10:30 - "Rozwój lotnictwa w Radomiu" - seminarium,
      Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O. Radomski
11:30 - "Rozwój przemysłu Radomia w II RP i czasach współczesnych"
      - konferencja prasowa
11:45 - "Historia radomskiego garbarstwa" – dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski
      prof. UTH Rad., Prezes Zarządu RR SNT NOT
12:00 - "Prof. Włodzimierz Krukowski" – Wiesław Michalski
      Przewodniczący Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich
      O. Radomskiego
12:15 - "Historia RWT" – mgr Paweł Kubicki, Dyrektor Biura, Wiceprezes
      Zarządu RR FSNT NOT
12:30 - Rozwój przemysłu 4.0 w Radomiu – panel dyskusyjny
      Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
13:15 - Pokaz mody uczniów Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji
      i Usług w Radomiu
13:35 - Wręczenie nagród XI edycji NOTowskiej Nagrody Uznania
      "Radomski Laur Techniki"
13:55 - Wręczenie nagród w konkursie "Młody Innowator"
14:15 - Prezentacja szóstej generacji bolidu PGR-06 - PGRacing Team,
      RADMOT
14:30 - Poczęstunek

Dzień Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddziału Radomskiego

19.10.2022 (środa)

10:00 - 14:00   Wydział Mechaniczny UTH
  - zwiedzanie laboratoriów na Wydziale Mechanicznym UTH
  - zwiedzanie show-room-u Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

20.10.2022 (czwartek)

10:00 - 14:00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.
  - zwiedzanie Centrum KZiU


WARSZAWA

                  XI Warszawskie Dni Techniki

26.10.2022 (środa)

Sala "A" w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5
11:00 - Inauguracja XI WDT
              - wystąpienia Gości
11:30 - "Innowacyjność w technice kolejowej"
              - dr inż. Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
12:00 - przerwa kawowa
12:30 - "Sukces polskiej radiofonii w dwudziestoleciu międzywojennym"
              - Jerzy Lemański - Narodowe Muzeum Techniki
13:00 - "Innowacyjne technologie WAT w służbie bezpieczeństwa i obronności
              Państwa” - dr hab. inż. Adam Bartnicki - Dyrektor Centrum Transferu
              Technologii WAT
13:30 - losowanie upominków dla młodzieży
14:00 - zakończenie

27.10.2022 (czwartek)

11:00, 12:00 - "Motortest" - Anna Szadkowska, Autoryzowany Salon
            i Serwis Hyundai, ul. F. Hynka 2a
12:00 - Trenażer lotu śmigłowcem - dr inż. Maciej Zasuwa, Wydział
            Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, ul. Nowowiejska 21
12:00 - Tunele aerodynamiczne - dr inż. Wiesław Krzymień,
            SBŁ-Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114

28.10.2022 (piątek)

10:00 - Metro Warszawskie - Marcin Taber, Stacja Techniczno-Postojowa
            Kabaty, ul. Wilczy Dół 5
10:00, 11:00 - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie
            - mgr inż. Sebastian Kubanek, Zarząd Dróg Miejskich,
            ul. Chmielna 120
11:00 - Hangar lotniczy - dr inż. Sławomir Tkaczuk, Wydział Mechatroniki,
            Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, ul. Radiowa 9


Uroczyste zakończenie IV MDT odbyło się 3 listopada w Warszawskim Domu Technika NOT.


Mazowieckie Dni Techniki 2022