Mazowieckie Dni Techniki

Program V MDT 2023


CIECHANÓW

                  V Ciechanowskie Dni Techniki

27.10.2023 (piątek)

Sala w Państwowej Uczelni Zawodowej
11:00 - Rozpoczęcie – rejestracja gości
11:15 - Powitanie uczestników
11:30 - Wystąpienie - Jerzy Żelech, Prezes TJO Ciechanów
11:45 – 13:00   Panel I:
  „Historia, teraźniejszość i przyszłość Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
    w Polsce” - Mirosław Czerw, SIMP.
  „Rozwój mazowieckiej sieci transportu publicznego” - Jerzy Żelech, SITK
13:00 - Lunch
14:00 - 16:00   Panel II:
  „Koncepcja reorganizacji tłoczni gazu w szczytową elektrownię gazową”
    - Tomasz Mitura, SIMP
  „Zielony wodór dla Mazowsza – możliwość pozyskania wodoru z biomasy”
    - Daniel Gerwatowski i Mateusz Mostowy, SIMP
  „Metody magazynowania energii” - Krzysztof Niemierzycki, SEP
16:00 - Wystąpienia gości
17:00 - 20:00 Rozmowy kuluarowe

28.10.2023 (sobota)

Przasnysz – Piknik lotniczy
13:00 - Rozpoczęcie
13:30 - „Bezpieczeństwo w lotnictwie” - kpt. Tadeusz Wrona, SIMP
14:30 - Zwiedzanie parku lotniczego. Wystawa statyczna i dynamiczna
16:00 - Grillbar


OSTROŁĘKA

16.10.2023 (poniedziałek)

10:00 - 12:00 Wycieczka techniczna do Zakładu Unieszkodliwiania
  Odpadów Promieniotwórczych,
  Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie
16:00 - 19:00 Broń palna w teorii i praktyce. Zawody strzeleckie
  o Puchar Przewodniczącego Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce,
  Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca", Troszyn

18.10.2023 (środa)

10:00 - 12:00 „Jak działa oczyszczalnia ścieków”
  Wycieczka techniczna do Zakładu Oczyszczania Ścieków Ostrołęckiego
  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce,
  Zakład Oczyszczania Ścieków OPWiK Sp. z o.o., ul. Chemiczna 2
16.30 - 17.15 Seminarium nt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy
  przy obsłudze urządzeń energetycznych”, Komisja Kwalifikacyjna nr 60
  Siedziba FSNT NOT Rada Regionalna, ul. gen. A.E.Fieldorfa 9

19.10.2023 (czwartek)

17.00 - 18.00 „Eter - nasłuch legalny” Radioklub „BAZA” SP5KVW,
  siedziba Rady Regionalnej FSNT NOT, ul. gen. A.E.Fieldorfa 9

23.10.2023 (poniedziałek)

10:00 - 12:00 „Skąd się bierze woda w kranie?”
  Wycieczka techniczna do Zakładu Uzdatniania Wody Ostrołęckiego
  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kurpiowska 21
16.00 - 18.00 Wirtualne studio, streaming - prezentacja eTV KELE,
  siedziba Rady Regionalnej FSNT NOT, ul. gen. A.E.Fieldorfa „Nila” 9


PŁOCK

                  XIII Płockie Dni Techniki

25.09.2023 (poniedziałek)

„Bezpieczeństwo lokalnej społeczności - jak zostać inżynierem pożarnictwa?”
- Zwiedzanie wystaw prezentujących bogatą historię Straży Pożarnej
poświęconej rozwojowi sprzętu pożarniczego, techniki ratowniczej.
Oprócz oprawy audiowizualnej do ekspozycji wprowadzono również
kilka efektów inscenizacyjnych, takich jak sferyczna projekcja pożaru
i akcje gaśnicze.
– Wycieczka dla młodzieży szkół technicznych do Centrum Edukacji
i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.

26.09.2023 (wtorek)

„Identyfikowanie zagrożeń procesowych, ich analiza i ocena bezpieczeństwa
obiektów technologicznych”

- Zwiedzanie Zakładowej Straży Pożarnej działającej w strukturach
PKN ORLEN S.A., która jest największą w Polsce i jedną z największych
tego typu jednostek w Europie, specjalizującą się w gaszeniu pożarów
w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, usuwaniu skutków awarii
chemicznych, prowadzeniu działań w zakresie ratownictwa wodnego,
technicznego, przedmedycznego i wysokościowego a także prowadzeniu
działań zmierzających do zwiększenia świadomości zaistnienia
zdarzeń niepożądanych oraz wdrażanie najlepszej wiedzy, dostępnych
nowoczesnych metod i rozwiązań przemysłowych.


RADOM

                  XXXV Radomskie Dni Techniki

19.10.2023 (czwartek)

            Radomski Dzień Inżyniera
9:00 – 15:00 Radomskie Centrum Sportu, ul. A. Struga 63
  Impreza dla zorganizowanych grup uczniów klas maturalnych
    promująca kontynuację nauki na studiach i podejmowania pracy
    w zawodach technicznych.
  Prezentacja bolidu PGR-06 – PGRacing Team, RADMOT

20.09.2023 (piątek)

        Dzień Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Radomskiego
10:00 – 14:00
  Uroczyste otwarcie Radomskich Dni Techniki
  Wykład inauguracyjny
  Konferencja „Energia dziś i jutro”
  Wręczenie nagród w konkursie „Radomski Laur Techniki”
  Pokaz mody uczniów Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług
  Prezentacje Stowarzyszeń zrzeszonych w Radomskiej Radzie FSNT NOT

            Dzień Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
             Mechaników Polskich Oddziału Radomskiego

10:00 - 14:00
  Zwiedzanie Laboratoriów na Wydziale Mechanicznym UTH
  Zwiedzanie Showroomu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
    na Wydz. Mechanicznym UTH

22.10.2023 (niedziela)

13.00 - 18.00       „Piknik z nauką”
Kamienica Deskurów, Rynek 14
  Showroom: pokaz druku 3D, prezentacja wirtualnej rzeczywistości
  Prezentacja bolidu PGR-06 – PGRacing Team, RADMOT
  Wystawa statyczna: 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
    im. rotm. W. Pileckiego
  Pokazy naukowe Centrum Nauki „KOPERNIK”
  Prezentacja Wirtualnego Laboratorium Empiriusz
  Pokazy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych
  Strefa BHP
  Pokaz pojazdu gąsienicowego i drona wykonanych na drukarkach 3D
  Pokaz robotów firmy ASTOR
  Strefa słodkości

Atrakcje na Rynku
  Pokazy maszyn Milwaukee, Sturmer
  Pokazy najnowszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi dostępnych
    na rynku
  Pokazy Straży Pożarnej
  Konkursy z nagrodami


WARSZAWA

                  XII Warszawskie Dni Techniki

27.09.2023 (środa)

Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala "A"
11:00 - Inauguracja XII WDT
              powitanie, wystąpienia gości
11:30 - referat „Nowe materiały dla fotoniki”
12:00 - przerwa kawowa
12:30 - referat „Nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie”
13:00 - referat „Mechatronika w pojazdach: 'czarna skrzynka' - fakty i mity”
13:30 - losowanie upominków dla młodzieży
14:00 - zakończenie

28.09.2023 (czwartek)

10:00, 11:00 - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie,
            Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120
11:00, 12:00 - Samochody elektryczne Hyundai - "Motortest" Autoryzowany
            Salon i Serwis Anna Szadkowska, ul. F. Hynka 2a
12:00 - Tunele aerodynamiczne - SBŁ-Instytut Lotnictwa,
            Al. Krakowska 110/114
12:00, 14:00 - Zaawansowane symulatory jazdy – ETC-PZL Aerospace
            Industries Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114

29.09.2023 (piątek)

10:00, 11:00, 12:00 - Symulator lotu śmigłowcem - Wydział Mechaniczny
            Energetyki i Lotnictwa PW, ul. Nowowiejska 24
10:00, 11:00, 12:00 – Roboty przemysłowe – Wydział Mechaniczny
            Energetyki i Lotnictwa PW, ul. Nowowiejska 24

2.10.2023 (poniedziałek)

10:00, 11:00 - Nowoczesne technologie laserowe w przemyśle,
            Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT, ul. S. Kaliskiego

3.10.2023 (wtorek)

10:00 - Metro Warszawskie - Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty,
            ul. Wilczy Dół 5
11:00 - Hangar lotniczy - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
            i Lotnictwa WAT, ul. Radiowa 9

4.10.2023 (środa)

11:00 – Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A.
            ul. Siedlecka 47
11:00 – zwiedzanie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW
            ul. Narbutta 84
12:30 – zwiedzanie Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW
            ul. Narbutta 85

Więcej informacji na stronie Warszawskich Dni Techniki:
  www.dni-techniki.ow-simp.pl


Uroczyste zakończenie V MDT planowane jest na początek listopada w Warszawskim Domu Technika NOT.

Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do współpracy
i oczekujemy na propozycje imprez.


Na wszystkie imprezy   W S T Ę P   W O L N Y !
Mazowieckie Dni Techniki 2023