Mazowieckie Dni Techniki

Ogólne

Mazowieckie Dni Techniki

Głównym organizatorem Mazowieckich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział SIMP w Płocku oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu i Warszawie.

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:
- zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
- rozwój zainteresowań technicznych,
- zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
- zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz
  funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych
  i przemysłowych,
- uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
- poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności
  zastosowań technicznych,
- preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
- docenienie zawodu inżyniera i technika,
- budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.


III Mazowieckie Dni Techniki 2020 odbędą się
w dniach od 5 października do 16 listopada.
5 pażdziernika w Radomiu odbędzie się inauguracja III MDT 2020.
Gala podsumowująca III MDT zaplanowana jest 27 listopada
(piątek) w Domu Technika NOT w Warszawie.

Plakat III MDT 2020 - do pobrania (w formacie pdf).


Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i udziału
w Mazowieckich Dniach Techniki !

Na wszystkie imprezy   W S T Ę P   W O L N Y !


    Komitet Organizacyjny III MDT 2020

Dariusz Raczkowski - OW SIMP - Koordynator
Wiesław Krzymień - OW SIMP
Małgorzata Czarnecka - OW SIMP
Anna Krauze - OW SIMP
Janusz Kowalski - OW SIMP
Joanna Golat - TJO NOT Ciechanów
Kazimierz Łoniewski - TJO NOT Ostrołęka
Jarosław Gębka - SIMP O.Płock
Paweł Kubicki - TJO NOT Radom
Piotr Grzybowski - TJO NOT Warszawa


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Mazowieckie Dni Techniki