Mazowieckie Dni Techniki

Ogólne

Mazowieckie Dni Techniki

Głównym organizatorem IV Mazowieckich Dni Techniki jest Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Terenowymi Jednostkami Organizacyjnymi NOT w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku,   Radomiu i Warszawie.

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:
- zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
- rozwój zainteresowań technicznych,
- zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
- zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz
  funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych
  i przemysłowych,
- uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
- poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności
  zastosowań technicznych,
- preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
- docenienie zawodu inżyniera i technika,
- budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.


Poprzednie, III Mazowieckie Dni Techniki, odbyły się z rocznym
opóźnieniem (ze względu na pandemię) w dniach od 5 października
do 16 listopada 2021r.
5 pażdziernika w Radomiu odbyła się inauguracja III MDT.
Gala podsumowująca III MDT odbyła sie 27 listopada (piątek)
w Domu Technika NOT w Warszawie.
Informacje o poprzednich Mazowieckich Dniach Techniki
znajdują się w zakładce Galeria.


Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i udziału
w kolejnych Mazowieckich Dniach Techniki !

Na wszystkie imprezy   W S T Ę P   W O L N Y !


    Komitet Organizacyjny IV MDT 2022

Dariusz Raczkowski - OW SIMP - Koordynator
Wiesław Krzymień - OW SIMP
Janusz Kowalski - OW SIMP
Joanna Golat - TJO NOT Ciechanów
Kazimierz Łoniewski - TJO NOT Ostrołęka
Jarosław Gębka - SIMP O. Płock
Paweł Kubicki - TJO NOT Radom
Piotr Grzybowski - TJO NOT Warszawa


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Mazowieckie Dni Techniki