Mazowieckie Dni Techniki

GaleriaIII Mazowieckie Dni Techniki 2020


RADOM

                  XXXIII Radomskie Dni Techniki
                        ELEKTROMOBILNOŚĆ

5 października (poniedziałek)

Inauguracja III Mazowieckich Dni Techniki.
    oraz XXXIII Radomskich Dni Techniki

Uroczystość inauguracji Radomskich oraz Mazowieckich Dni Techniki
ze względu na warunki pandemii odbyła się w trybie hybrydowym.

       
W ramach uroczystego rozpoczęcia Dni Techniki wystąpili:
- Prezes FSNT NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny
- Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT prof. UTH Rad. dr hab.
inż Krzysztof Śmiechowski

Wykład inauguracyjny pt. „Fakty i mity na temat elektromobilności”.
wygłosił wiceprezes STER Sp. z o.o. mgr inż. Robert Nowakowski.

Przed budynkiem NOT w Radomiu:
♦ Pokaz samochodów elektrycznych Nissan Leaf oraz Volkswagen Golf (udostępnionych dzięki uprzejmości STER sp. z o.o.),
oraz samochodu Tesla.
       

♦ Pokaz elektrycznego jednoosobowego bezbateryjnego pojazdu .
solarnego – zwycięskiej pracy w XIII edycji regionalnego etapu konkursu .
„Młody Innowator” autorstwa uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych .
w Radomiu.
       

CIECHANÓW

                  III Ciechanowskie Dni Techniki


8 października (czwartek)

    Ciechanowski Dom Technika
Konferencja Naukowo-Techniczna:
♦ wystąpienia okolicznościowe
♦ referaty techniczne:

       

"Dynamika rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce
    w latach 2019 - 2020"
"Magazynowanie energii w systemach fotowoltaicznych"
    - mgr inż. Radosław Gutowski, Centrum Kompetencji
    Fotowoltaicznych przy Oddziale Radomskim SEP

       
        Zwiedzanie Parku Nauki

       
        Torus - Wieża Ciśnień w Ciechanowie


PŁOCK

                  XI Płockie Dni Techniki


15 października (czwartek)

Wydarzenie przeprowadzono w trybie hybrydowym – w sali
konferencyjnej Domu Darmstadt.

♦ Inauguracja
       
Wystąpienie Prezesa Oddziału SIMP w Płocku Pana Jarosława Gębki.
Po powitaniu wszystkich zebranych Prezes podkreślił znaczenie roku 2020
w historii SIMP – jako roku, w którym Oddział w Płocku obchodzi
70 rocznicę swojego powstania cytując przygotowaną informację dla
Zarządu Głównego SIMP z 27.10.1950 r.:
Sekretarz Generalny SIMP kol. Eugeniusz MAŁKIEWICZ podał, że
:…„powstał oddział SIMP w Płocku, który liczy 36 członków”.
Datę tę można i należy przyjąć jako datę powstania Oddziału SIMP
w Płocku.

       
Na koniec części inauguracyjnej został wyświetlony film z wystąpieniem Prorektora ds. Filii w Płocku prof. Renaty Walczak zachęcający uczniów szkół średnich do kontynuacji nauki w najlepszej uczelni technicznej w Polsce – Politechnice Warszawskiej.

♦ "Instalacje prosumenckie istotnym czynnikiem rozwoju fotowoltaiki w Polsce" - wykład dr Mariusza Sarniaka, PW
       

♦ "Samochód elektryczny czy hybryda?" - wykład p.p. Rafała Kompińskiego,
Jarosława Piekarskiego oraz Krzysztofa Piekarskiego przedstawicieli
Toyota Płock.
       
Referujący w przejrzysty i obrazowy sposób wyjaśnili różnice pomiędzy
pojazdami elektrycznymi a hybrydowymi, zaprezentowali ich wady,
zalety oraz wpływ na nasze środowisko naturalne.

Pełen przekaz z wydarzenia jest dostępny w poniższych linkach:
    https://plock.simp.pl/iii-mazowieckie-dni-techniki/
    https://youtu.be/shrvIEXHqjs

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: PTV – Płocka Telewizja
oraz portal plocman.pl


WARSZAWA

                  X Warszawskie Dni Techniki

Z powodu warunków pandemii imprezy przeniesiono na późniejszy termin.


OSTROŁĘKA

29 października (czwartek)

Mazowieckie Dni Techniki w Ostrołęce odbyły się w tym roku
w trybie online
Zaprezentowano film edukacyjny pt.:
"Inżynier gen. Ignacy Prądzyński"
Film został przygotowany i opublikowany w mediach społecznościowych
przez Studio KELE.
Link do prelekcji: https://youtu.be/K_EmIlC7bYEMazowieckie Dni Techniki 2020