Mazowieckie Dni Techniki

GaleriaV Mazowieckie Dni Techniki 2023

CIECHANÓW

                  V Ciechanowskie Dni Techniki

Ciechanowska Rada FSNT NOT przy współpracy z ciechanowskim Oddziałem
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przygotowała
V edycję Ciechanowskich Dni Techniki.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Ciechanów
Pan Krzysztof Kosiński.

27 października (piątek)
Państwowa Uczelnia Zawodowa

W Zajeździe "Tur" w Niestumiu odbyła się konferencja naukowo-techniczna.
       

Zaproszonych gości powitał Prezes TJO Ciechanów Jerzy Żelech, który krótko
scharakteryzował działalność Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie.
                       

Po wystąpieniu Prezes przekazał głos Sekretarzowi Zarządu NOT w Ciechanowie
Zbigniewowi Starzykowi, który przedstawił sylwetki prelegentów i podzielił
wydarzenie na dwa panele.
Panel pierwszy obejmował dwa wykłady.
Pierwszy wykład pt. "Historia, teraźniejszość i przyszłość Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych w Polsce wygłosił Prezes ciechanowskiego Oddziału
SIMP kol. Mirosław Czerw.
Drugi wykład pt. "Energia elektryczna ze spalania gazu ziemnego - sposoby
wytwarzania" zaprezentował Tomasz Mitura, skarbnik ciechanowskiego Oddziału SIMP.

Panel drugi rozpoczął się od wykładu pt. "Metody magazynowania energii",
który przedstawił przedstawiciel ciechanowskiego Oddziału SEP.
Na zakończenie głos zabrał Mateusz Mostowy, sekretarz ciechanowskiego
Oddziału SIMP, który w swoim wykładzie pt. "Zielony Wodór dla Mazowsza
- Możliwość pozyskiwania wodoru z biomasy" przedstawił możliwości
pozyskiwania wodoru z biomasy.

28 października (sobota)
Przasnysz – Piknik lotniczy

Ciechanowskie Dni Techniki były kontynuowane w okolicach Przasnysza
na lądowisku w Sierakowie.
       
Wydarzenie uświetnił swoją obecnością kapitan Tadeusz Wrona - członek
ciechanowskiego Oddziału SIMP, który opowiedział o bezpieczeństwie
w lotnictwie. Mieliśmy okazję na własne uszy usłyszeć historię
brawurowego lądowania na stołecznym Okęciu z perspektywy kapitana
Tadeusza Wrony. Ze względu na awarię podjął on próbę wylądowania
gigantycznym Boeingiem 767 bez wysuniętego podwozia na płycie lotniska
Chopina w Warszawie. Tym niezwykłym czynem uratował życie 231 osób.
Po niezwykle emocjonującej opowieści odbyły się pokazy lotnicze
i można było zwiedzić park lotniczy.


OSTROŁĘKA

Dni Techniki w Ostrołęce odbyły się w dniach 16–27 października.
Honorowy patronat nad Dniami Techniki w Ostrołęce objął Pan Łukasz Kulik
- Prezydent Miasta Ostrołęki.

16 października

Wycieczka techniczna do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych
w Różanie.
Organizatorzy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie,
Biuro Terenowe w Ostrołęce, Rada Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce,
Zespól Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce.

       

16 października

Broń palna w teorii i praktyce.
       
Zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Regionalnej
FSNT NOT w Ostrołęce.
Organizatorzy: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w Warszawie, Biuro Terenowe w Ostrołęce, Rada Regionalna FSNT NOT
w Ostrołęce, Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca".

18 października

Seminarium nt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze
urządzeń energetycznych”.
Organizatorzy: Rada Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce i Komisja Kwalifikacyjna nr 60.

19 października

„Eter – nasłuch legalny”.
Organizator: Radioklub „BAZA” SP5KVW.

23 października

Wycieczka techniczna do Zakładu Uzdatniania Ostrołęckiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce:
„SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE”.
Organizatorzy: OPWiK Sp. z o.o., Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce.
       

27 października

„Konferencja pt. „ENERGETYKA JĄDROWA BEZ TAJEMNIC”.
Organizatorzy: Rada Regionalna FSNT NOT w Ostrołęce, eTV KELE,
SIMP Oddział w Ostrołęce, ORLEN Synthos Green Energy.
Konferencja była także Inauguracją V Warszawskich Dni Techniki.
W inauguracji uczestniczyła Prezes FSNT NOT Pani Ewa Mankiewicz-Cudny
oraz Koordynator MDT Dariusz Raczkowski.
Na konferencji obecni byli uczniowie ZSZ nr 1 i ZSZ nr 2 w Ostrołęce,
mieszkańcy Ostrołęki oraz kadra inżynieryjno-techniczna TJO FSNT NOT.

Konferencja była transmitowana „na żywo”.
Link do nagrania: https://youtube.com/live/ZFWo7_f5gjY


PŁOCK

XIII Płockie Dni Techniki

XIII Płockie Dni Techniki odbyły się w dniach 25-26 września.
Dni Techniki odbyły się pod honorowym patronatem:
  - Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego,
  - Starosty Powiatu Płockiego Pana Sylwestra Ziemkiewicza,
  - Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
      Budownictwa Pana Romana Lulisa.

25 września

W tegorocznej edycji wydarzenia skupiono się na inspiracji młodzieży
do wyboru zawodu inżyniera pożarnictwa.
Pierwszego dnia, pod hasłem "Bezpieczeństwo lokalnej społeczności - jak
zostać inżynierem pożarnictwa?", uczestnicy zostali zaproszeni do Centrum
Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej. Tam mieli okazję zwiedzić
15 fascynujących wystaw, które poświęcone były nie tylko bogatej historii
Straży Pożarnej, ale także rozwojowi sprzętu pożarniczego oraz technikom ratowniczym.

       
Grzegorz Padzik (Prezes Rady NOT FSNT w Płocku) spotkał się z młodzieżą
w CEiH Warszawskiej Straży Pożarnej

26 września

Drugiego dnia uczniowie szkół zostali zaproszeni do Zakładowej Straży
Pożarnej, która działa w strukturach Orlen S.A. Ta jednostka jest jedną
z największych tego typu w Europie i specjalizuje się w gaszeniu pożarów
w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, usuwaniu skutków awarii
chemicznych oraz prowadzeniu działań w zakresie ratownictwa wodnego,
technicznego, przed-medycznego i wysokościowego.

       

Młodzież miała okazję dowiedzieć się na temat identyfikowania zagrożeń
procesowych, analizy ich źródeł oraz oceny bezpieczeństwa obiektów
technologicznych. To wyjątkowe doświadczenie nie tylko pozwoliło młodzieży
zgłębić tajniki zawodu inżyniera pożarnictwa, ale także otworzyło przed nimi
drzwi do fascynującego świata bezpieczeństwa i ratownictwa.
Dodatkowo, każdy z uczestników miał okazję otrzymać niewielkie upominki,
które miały na celu uczynienie tego wyjątkowego przeżycia jeszcze
bardziej niezapomnianym.

       

       

       

RADOM

       

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej
Organizacji Technicznej, wzorem lat ubiegłych, w dniach 19 - 22 października
zorganizowała wspólnie z Fundacją „Platforma Przemysłu Przyszłości”,
Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” i Oddziałem Radomskim
Stowarzyszenia Elektryków Polskich XXXV Radomskie Dni Techniki.
Był to cykl wydarzeń ogólnodostępnych dla mieszkańców Radomia, z udziałem
zaproszonych gości - przedstawicieli władz państwowych i samorządowych,
władz i pracowników naukowych wyższych uczelni, przedstawicieli szkół
średnich, władz centralnych NOT, stowarzyszeń naukowo technicznych
oraz uczniów i studentów.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
  - Starosta Radomski Waldemar Trelka,
  - Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski,
  - Rektor URad. prof. dr hab. Sławomir Bukowski,
  - Centrum Nauki Kopernik.

19 października

Pierwszym wydarzeniem, wpisanym w Dni Techniki, był Radomski
Dzień Inżyniera, który odbywał się w Radomskim Centrum Sportu.
Współorganizatorami wydarzenia byli: Gmina Miasta Radomia,
Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT,
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji,
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości i Zespół Szkół Technicznych
w Radomiu.

       
Prezes Radomskiej Rady FSNT NOT dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski
prof. URad zachęca młodzież do studiowania w Radomiu.

       
    Wręczenie nagród w konkursie „Młody Innowator”.

Radomski Dzień Inżyniera miał charakter imprezy zamkniętej
dla zorganizowanych grup uczniów klas maturalnych i studentów.
Celem wydarzenia była popularyzacja zawodu inżyniera.
Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość uczestniczenia w sesji plenarnej
"Jeśli czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można?" oraz zwiedzania
stoisk wystawienniczych. Wydarzeniem towarzyszącym były warsztaty
"Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej" dedykowane
doradcom zawodowym, nauczycielom akademickim oraz instruktorom
praktycznej nauki zawodu w firmach.

20 października

Na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu
Radomskiego odbyła się uroczysta inauguracja XXXV Radomskich Dni Techniki.
Organizatorami wydarzenia byli: Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo–Technicznych NOT, Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków
Polskich., Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
i Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

       
Zaproszonych gości powitali prowadzący spotkanie: kol. Joanna
Perkuszewska Wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP oraz Paweł Kubicki
Wiceprezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT i członek Zarządu Oddziału
Radomskiego SEP.

       
Słowo wstępne wygłosili Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT
dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. URad oraz Dziekan WTEiI
dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. URad.

Następnie wręczono NOTowskie Nagrody Uznania
  „Radomski Laur Techniki".
Kapituła Nagrody przyznała 3 statuetki oraz 8 medali i dyplomy
w czterech kategoriach: Nauka i Oświata, Innowacje, Aktywna
Działalność oraz Produkt Usługa Roku.
       

20 października był jednocześnie Dniem Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, który odbywał się pod hasłem „Jakość energii elektrycznej”.
Informację o wydarzeniach towarzyszących Dniu Elektryka przedstawił
Dariusz Wozniak PGE Dystrybucja S.A.
Uczestnicy wysłuchali między innymi wystąpienia Marka Grzywacza,
Prezesa Oddziału Radomskiego SEP.
Odbyła się projekcja filmu „95-lecie PGE Skarżysko Kamienna”.
Wykład „Gospodarka o obiegu zamkniętym” wygłosił dr hab. inż.
Jerzy Wojciechowski.
Wykład „Zagrożenia dla jakości energii i bezpieczeństwa systemu
elektroenergetycznego” wygłosił dr inż. Zbigniew Olczykowski.
Wykład: „Dobre praktyki i zapewnienie bezpieczeństwa przy projektowaniu
nowoczesnych magazynów energii” wygłosił Radosław Gutowski,
członek Zarządu Głównego SEP i Przewodniczący Polskiego Komitetu
Elektromobilności SEP.

Na dziedzińcu Wydziału czynna była wystawa sprzętu używanego przez
PGE Skarżysko-Kamienna:
1. Zestaw do likwidacji zadrzewienia pod liniami energetycznymi:
ciągnik rolniczy VALTRA T214V i rozdrabniacz Mulczer FAE UMM/DT-225.
2. Podest ruchomy samojezdny IVECO Daily 55S18W.
3. Samochód do lokalizacji uszkodzeń i diagnostyki linii kablowych SN
w układzie trójfazowym Mercedes Sprinter 516 CDI.
4. Samochód IVECO Daily 55S18W plus Mobilna Linia Serwisowa,
która stanowi kompletne rozwiązanie do zasilania odbiorców podczas
prowadzenie prac modernizacyjnych na istniejącej linii lub też
w przypadku awarii. Jednym z głównych jej zadań jest zminimalizowanie
konieczności przerw w dostawie energii elektrycznej.
5. Specjalistyczny samochód Pogotowia Energetycznego Volkswagen
Transporter.
6. Podnośnik koszowy do prac w technologii PPN na liniach średniego
napięcia Mercedes Unimog Arcon.

       

Tego dnia można było również obejrzeć wystawę historyczną pt.
"Urządzenia elektryczne i pomiarowe" zorganizowaną przez
PGE Dystrybucja S.A. w rozdzielni Radom Centralna przy
ul. Narutowicza 18.
Równolegle na Wydz. Mechanicznym w ramach „Dnia Mechanika SIMP”
można było zwiedzić: laboratoria, Showroom Fundacji Platforma
Przemysłu Przyszłości oraz pokazy statyczne i dynamiczne bolidu
PGR-06-PG Racing Team.
Również tego dnia można było zwiedzić Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu przy ul. Kościuszki 5,
gdzie powstaje Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie
automatyka przemysłowa.

21 października

W Galerii Słonecznej i na Placu Jagiellońskim miała miejsce prezentacja
bolidu PGR-06-PG Racing Team.
       

Na Placu Jagiellońskim pojawiła się również wystawa statyczna
6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego.

22 października

XXXV Radomskie Dni Techniki zakończył rodzinny "Piknik z nauką".
To wydarzenie adresowane było zarówno do młodszych, jak i starszych
mieszkańców Radomia, pasjonatów nauki i nowinek technologicznych.
Wśród przygotowanych atrakcji w Kamienicy Deskurów oraz na płycie
Rynku odbyły się prezentacje nowości w dziedzinie VR.
Nie brakowało interaktywnych pokazów naukowych przygotowanych
przez Centrum Nauki Kopernik: "Umysł Przyłapany", "Naukowe
Świętowanie" czy "Morskie Opowieści".
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości udostępniła Showroom,
w którym mieszkańcy Radomia mieli do dyspozycji gry logiczne,
długopisy 3D, Wirtualną Rzeczywistość w Symulacji Zawodów
"Emocjonująca Rywalizacja w Świecie Robotycznych Zawodów",
robota Astorino i zestaw ekologiczny. Odbyły się również pokazy
w wykonaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych
w Radomiu, prezentację pojazdu gąsiennicowego i drona drukowanych
na drukarce 3D przygotował Uniwersytet Radomski.
Wystawę wyrobów skórzanych zaprezentowało Stowarzyszenie
Włókienników Polskich, natomiast nowoczesne narzędzia Milwaukee
i Sturmer promowała firma FD TOOLS.
Atrakcje dostępne na Rynku podczas „Pikniku z nauką” to m.in.
prezentacja bolidu PGR-06/PGR-07 - PGRacing Team, Radmot,
stoisko promocyjne Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego na Wacynie,
prezentacja samochodów:
- VW ID.Buzz w 100% elektryczny – pierwsza koncepcja całkowicie
elektrycznego busa od Volkswagena, multifunkcjonalny pojazd
stworzony od podstaw w nowatorski sposób.
- NISSAN X-TRAIL z napędem e-power. E-power to wyjątkowa technologia
Nissana, dzięki której podróż w mieście jest bardziej cicha, ekonomiczna
i nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej - STER Sp. z o.o.

       

       
HD TOOLS - laureat Radomskiego Lauru Techniki.

       
Roboty grające w piłkę Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

       
Długopisy 3D były jednym z hitów Pikniku z nauką.

WARSZAWA

XII Warszawskie Dni Techniki

XII WDT odbyły się w dniach 26 września – 4 października pod stałym hasłem:
„Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro”.

Patronat honorowy nad XII Warszawskimi Dniami Techniki przyjęli:
    Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pan Rafał Trzaskowski
    oraz Prezes OW SIMP Pan Sylwester Staniszewski.

27 października (środa)

  Warszawski Dom Technika NOT

Warszawskie Dni Techniki zainaugurowała sesja w Domu Technika NOT, w której wzięło udział blisko 200 uczestników: młodzieży z 8 stołecznych szkół oraz grono seniorów.

       
Nasi goście w sali Domu Technika NOT.

Zaprezentowano trzy referaty:
       
- "Nowe materiały dla fotoniki" - omówił dr inż. Mateusz Mrukiewicz (Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT)

       
- "Nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie" przedstawił mgr inż. Maciej Owczarek z Fabryki Obrabiarek AVIA S.A.,

       
- "Mechatronika w pojazdach samochodów: czarna szkrzynka - fakty i mity" zaprezentowali prof. PW dr hab. inż. Jerzy Mączak oraz dr inż. Krzysztof Więcławski z Wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

       
Sesję zakończyło losowanie upominków przygotowanych dzięki sponsorom i organizatorom wydarzenia.

28-29 września

W kolejnych dniach XII WDT uczestnicy mieli okazję zapoznać się:

       
- z samochodami elektrycznymi w firmie Motortest - autoryzowanego Salonu i Serwisu HYUNDAI.

       
- tunelami aerodynamicznymi i laboratoriami Instytutu Lotnictwa,

               
- z symulatorem jazdy samochodu ciężarowego w ETC-PZL,

       
- z symulatorem lotu śmigłowca na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW,

2-4 października

Uczestnicy XII WDT mieli także możliwość zapoznać się:

       
- z technikami laserowymi na Wydziale Inżynierii Materiałowej WAT,

       
- pracą na Stacji Techniczno-Postojowej Warszawskiego Metra na Kabatach,

       
- sprzętem lotniczym w hangarze Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT,

       
- obrabiarkami sterowanymi numerycznie w fabryce AVIA,

       
- projektami realizowanymi na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW,

Więcej informacji o XII WDT na stronie:
        http://www.dni-techniki.ow-simp.pl

Mazowieckie Dni Techniki 2023