Mazowieckie Dni Techniki

GaleriaIV Mazowieckie Dni Techniki 2022

CIECHANÓW

21 października (poniedziałek)

INAUGURACJA

Państwowa Uczelnia Zawodowa

Dni Techniki w Ciechanowie odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów Pana Krzysztofa Kosińskiego.
W sali Państwowej Uczelni Zawodowej odbyła się uroczystość inauguracji IV Mazowieckich Dni Techniki.

       
Zaproszonych gości powitał Prezes Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT w Ciechanowie Jerzy Żelech.

       
Wystąpienie Koordynatora IV Mazowieckich Dni Techniki dr. inż. Dariusza Raczkowskiego.

       
Wystąpienie Wiceprezesa Naczelnej Organizacji Technicznej Pana Marka Grzywacza.

    Wystąpienia zaproszonych gości:
W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego głos zabrała Pani Wiesława Krawczyk.

       
Pani Joanna Potocka–Rak – Starosta Ciechanowski.

       
Pani Iwona Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów.

       
dr inż. Grzegorz Koc - Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

       
Roman Lulis - Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień i odznak Honorowych NOT.
       
Tytuł zasłużony Senior NOT został przyznany Annie Halinie Gutkowskiej i Romanowi Marianowi Olszewskiemu.
Wyróżnieni Srebrna Honorową Odznaką NOT: Joanna Potocka–Rak, Krzysztof Kosiński, Andrzej Kolasa, Grzegorz Piotr Koc i Roman Adam Luli.

               
Wyróżnieni Złotą Honorową Odznaką NOT: Marian Hubert Grabowski, Krzysztof Falkowski, Mirosław Czerw, Waldemar Struzik i Tomasz Mitura.
Diamentową Honorową Odznaką NOT zostali wyróżnieni Jerzy Żelech i Daniel Rafał Gerwatowski.

       
Wykład pt. „Wpływ dodatku wodoru do osłony argonowej na jakość złączy spawanych wybranych stali ferrytycznych” wygłosił mgr inż. Wojciech Sosnowski.

               
Kolejny wykład poprowadził dr inż. Daniel Gerwatowski pt. "Pozyskiwanie i wykorzystywanie biogazu w aspekcie bezpieczeństwa technicznego"


OSTROŁĘKA

17 października (poniedziałek)

W dniach 17.–20.10.2022r. odbyły się w Ostrołęce Mazowieckie Dni Techniki pod honorowym patronatem Prezydenta Ostrołęki Pana Łukasza Kulika.

       
Na terenie strzelnicy Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca" (przy ul. Słowackiego 3 w Troszynie) odbyła się prelekcja „RODZAJE I BUDOWA BRONI PALNEJ”, którą poprowadził płk Eugeniusz Gorczyca.
Na strzelnicy odbyły się także zawody strzeleckie dla budowlańców – najlepszym wręczono dyplomy.

       
„JAK DZIAŁA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW” - wycieczka techniczna młodzieży do Zakładu Oczyszczania Ścieków Ostrołęckiego Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Studio eTV KELE, które mieści się w siedzibie Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce przygotowało i wyemitowało prelekcję.
       
„PRZYBYLI UŁANI DO OSTROŁĘKI” – prelekcja pani Wiesławy Krystyny Gałki.

Komisja Kwalifikacyjna nr 60 przygotowała seminarium nt.
„BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY URZĄDZENIACH
ENERGETYCZNYCH. PRACE NA POLECENIE”.

19 października (środa)

Radioklub „BAZA” SP5KVW przygotował imprezę pt „SKOK W ETER”

            „SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE ?”.
       

       
Wycieczkę techniczną po swoim terenie zorganizował Zakład Uzdatniania Wody OPWiK Sp. z o.o.

Studio eTV KELE przedstawiło możliwości wirtualnego studia streaming – prezentacja.
       

Wyemitowano także dwie prelekcje:
       
„MARIAN BOŻYWOJ KŁYCIŃSKI – MAŁO ZNANY OSTROŁĘCKI PRZEDSIĘBIORCA” - prelekcja dr. Marka Niewiadomskiego.

       
„TWÓRCY TECHNIKI. MARIA SKŁODOWSKA-CURIE” - prelekcja dr. Jerzego Kijowskiego.


RADOM

XXXIV Radomskie Dni Techniki

W dniach 16.–20. października odbyły się XXXIV Radomskie Dni Techniki pod Honorowym Patronatem:
Starosty Radomskiego Pana Waldemara Trelki,
Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego
i Rektora UTH Radom prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego.
Radomskie DT poprzedziła konferencja prasowa a także reklama radiowa i telewizyjna.

16 października (niedziela)

„Piknik z nauką”
Kamienica Deskurów oraz Rynek.


W ramach Show Room Fundacji „Platforma Przemysłu Przyszłości” odbyły się Warsztaty Druku 3D oraz pokaz urządzeń wirtualnej rzeczywistości.


       
Firma RADMOT będąca sponsorem Pg Racing Team zaprezentowała Bolid Pg06.

    Prezentacja Wirtualnego Laboratorium Empiriusz.
Starostwo Powiatowe w Radomiu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

„Wynalazki XIX i XX w.” – pokazy w wykonaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.

Strefa BHP - Interaktywny wyścig o życie - ćwiczenia na fantomach masażu serca i sztucznego oddychania.

       
Pokaz pojazdu gąsienicowego i drona drukowanych na drukarce 3D przez Koło Studenckie Wydziału Mechanicznego UTH.

       
Wystawa skór i wyrobów skórzanych zorganizowana przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich Oddział w Radomiu.

Spotkanie z przedstawicielami 6 Mazowieckiej Brygady OT.

Poczęstunek przygotowany przez Oddział Radomski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego.

Zwiedzanie wystawy stałej: „Przemysł - siła miasta. Radom w latach 1918-1989”, której organizatorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”.

Dzień Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddz. Radomskiego

17 października (środa)

       
Na stacji GPZ Radom Centralna można było zwiedzić wystawę elektrycznych urządzeń elektrycznych.

18 października (środa)

Rozwój przemysłu Radomia w II RP i czasach współczesnych.

W siedzibie Resursu Obywatelskiej odbyło się uroczyste otwarcie XXXIV Radomskich Dni Techniki.
Wystąpili: Konrad Frysztak - poseł na SEJM RP
i Katarzyna Kalinowska - Wiceprezydent Radomia.

       
Seminarium pt.: „Rola lotniska Warszawa-Radom w rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce” przeprowadził SITK RP Oddziału Radomskiego.

Kolejne prelekcje „Lotnisko Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 r. – aktualny stan procesu modernizacyjno-inwestycyjnego” oraz „Rola lotniska Warszawa-Radom w rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce” wygłosił Grzegorz Tuszyński, Dyrektor Portu Lotniczego Warszawa-Radom.
Po seminarium odbyła się konferencja prasowa na temat lotniska Warszawa–Radom.

       
Wykład na temat „Garbarstwo wczoraj i dziś” wygłosił dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. UTH Rad., Prezes Zarządu RR SNT NOT.

Kolejny wykład „Prof. Włodzimierz Krukowski” poprowadził Wiesław Michalski, Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

       
„Historia RWT” to temat prezentacji mgr. Pawła Kubickiego, Dyrektora Biura i Wiceprezesa Zarządu RR FSNT NOT.

Panel dyskusyjny „Rozwój przemysłu 4.0 w Radomiu” przygotowała Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP), którego uczestnikami byli:
dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk (prof. PS, Zastępca Dyrektora Działu Zarzadzania Wiedzą FPPP),
Paweł Nowak (Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą FPPP),
dr Marek Mieńkowski (ekspert FPPP) i Michał Kowalczyk (właściciel firmy „Kowalczyk Okna”).

Studenci Politechniki Gdańskiej, RADMOT zaprezentowali szóstej generacji bolid PGR-06 – PGRacing Team.

Pokaz mody uczniów Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu odbył się przy akompaniamencie
harmonisty Piotra Zarzyka.

Wręczenie nagród XI edycji Notowskiej Nagrody Uznania „Radomski Laur Techniki”

Wręczenie odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia Włókienników Polskich:
dyplom od ZG SWP dla Iwony Kubickiej za całokształt osiągnięć w dziedzinie garbarstwa oraz nagroda „Złoty Kolagen” dla dr. inż. Jana Żarłoka.

W przerwie odbyła się prezentacja skór i wyrobów skórzanych Oddział Radomski Stowarzyszenia Włókienników Polskich.

       
    Wręczenie nagród w konkursie „Młody Innowator”

19 października (czwartek?)

Dzień Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich Oddz. Radomskiego.


Zainteresowani mogli zwiedzić laboratoria na Wydziale Mechanicznym UTH a także Showroom Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Ostatni -piąty dzień RDT (20.10.) był okazją do zwiedzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu a także Lotniska Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 r.


PŁOCK

XII Płockie Dni Techniki


Patronat Honorowy XII PDT przyjął Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski
oraz Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

24 października (poniedziałek)

Inauguracja XII PDT odbyła się w budynku filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
W uroczystości wzięło udział ok. 160 osób: młodzież ze szkół technicznych Płocka oraz zaproszeni goście m.in.: władze samorządu terytorialnego miasta, powiatu Płockiego, wyższych uczelni i środowiska inżynierskiego NOT.

               
Gości przywitał a następnie otworzył XII Płockie Dni Techniki mgr inż. Grzegorz Padzik (NOT).

               
Uroczystość poprowadził mgr inż. Jarosław Gębka (SIMP).

       
"Dlaczego warto studiować kierunki techniczne?" - prelekcja dr. Mariusza Sarniaka (PW Płock).

       
„Inteligentne instalacje w praktyce” przedstawili Damian Laskowski i Radosław Adamiak (firma Fibaro).

„Nowoczesne konstrukcje w instalacjach fotowoltaicznych” - prelekcja p. Andrzeja Wojtyckiego z firmy Budmat.

       
„Od Kopernika wzrosła technika” - prelekcja mgr. Tomasza Ogieniewskiego ze Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja.

    Konkurs dla młodzieży:
Z każdego prezentowanego tematu zostały zadane pytania.
Osoba, która najszybciej się zgłosiła i udzieliła prawidłowej odpowiedzi otrzymała nagrodę.
Ponadto dla przybyłych przeprowadzono losowanie nagród.

Ogłoszenie konkursu internetowego XII Płockich Dni Techniki.
Losowanie nagród odbędzie się w listopadzie 2022 r.

25 października (wtorek)

       
W drugim dniu XII PDT w Szkole Podstawowej nr 3 mgr inż. Mariusz Portalski ze Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja poprowadził prelekcję pt. „Od Kopernika wzrosła technika”.

        Towarzystwo Naukowe Płockie, ul. Narutowicza 8.

       
Wystąpienie prof. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego - prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego.

       
Prelekcję o historii płockich dni techniki wygłosiła prof. dr hab. inż. Daniela Żuk.

       
Kolejny wykład: „Otrzymywanie biometanu i biowodoru metodą mikrobiologiczną z melasy” poprowadziła mgr inż. Ewa Wiktorowska-Sowa z Cukrowni Dobrzelin.

       
„Wiadukt w Millau – most rekordów” - wykład mgr inż. arch. Iwony Wierzbickiej z Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Wykłady były także rejestrowane i transmitowane za pośrednictwem platformy Facebook.

WARSZAWA

XI Warszawskie Dni Techniki

XI WDT odbyły się w dniach 26 – 28 października pod niezmiennym hasłem:
„Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro”.

Patronat honorowy nad XI Warszawskimi Dniami Techniki przyjęli:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pan Rafał Trzaskowski
oraz Prezes FSNT NOT Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny.

26 października 2022r. (środa)

  Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

Tradycyjnie Warszawskie Dni Techniki zainaugurowała sesja w Domu Technika NOT, w której wzięło udział blisko 200 uczestników: młodzieży z 8 stołecznych szkół oraz liczne grono seniorów.

       
Nasi goście i młodzież w sali Domu Technika NOT.

Zaprezentowano trzy referaty:
- „Innowacyjność w technice kolejowej” - przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego,

       
- "Sukcesy polskiej radiofonii w dwudziestoleciu międzywojennym” omówił kol. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki (po lewej),

       
- „Innowacyjne technologie WAT w służbie bezpieczeństwa i obronności Państwa” przedstawił dr hab. inż. Adam Bartnicki, Dyrektor Centrum Transferu Technologii WAT.

Sesję zakończyło losowanie upominków przygotowanych dzięki sponsorom i organizatorom wydarzenia.

27-28 października 2022r.

W kolejnych dniach XI WDT uczestnicy mieli okazję zapoznać się:

       
- z symulatorem lotu śmigłowca na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW,

               
- tunelami aerodynamicznymi i laboratoriami Instytutu Lotnictwa,

- sprzętem lotniczym w hangarze Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT,

       
- pracą na Stacji Techniczno-Postojowej Metra na Kabatach,

       
- samochodami elektrycznymi w firmie Motortest - autoryzowanego Salonu i Serwisu Hyundai.

Więcej informacji o XI WDT na stronie: http://www.dni-techniki.ow-simp.pl

Gala-podsumowanie MDT

3 listopada w sali Warszawskiego Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano czwartą edycję Mazowieckich Dni Techniki.

Na uroczystość przybyli m.in.:
- Wiesław Kołodziejski (Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.) - przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,
- prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - honorowy przewodniczący KRASP,
- Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT.

       
Uczestników Gali powitała prezes FSNT NOT pani Ewa Mańkiewicz-Cudny.
Pan Wiesław Kołodziejski odczytał list Marszałka Adama Struzika z życzeniami i gratulacjami z realizacji tej inicjatywy dla uczestników i organizatorów Dni.

       
Następnie przedstawiciele TJO NOT z Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia i Warszawy przedstawili przebieg Dni Techniki w swoich miastach.

Na zakończenie Gali organizatorów Dni Techniki na Mazowszu wręczono dyplomy od Marszałka Adama Struzika:
       

       

Wręczono także pamiątkowe statuetki dla przedstawicieli Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT:
       

       

Gala była okazją do wręczenia Diamentowej Honorowej Odznaki NOT, którą otrzymali:
       
prof. dr. hab. inż. Krzysztof Śmiechowski – prezes Radomskiej Rady TJO NOT oraz mgr Paweł Kubicki – sekretarz Radomskiej Rady TJO NOT.

Po części oficjalnej goście i uczestnicy Gali przy poczęstunku kontynuowali koleżeńskie rozmowy i wymieniali doświadczenia zebrane podczas organizacji wydarzeń w swoich regionach.


Mazowieckie Dni Techniki 2022