Mazowieckie Dni Techniki

Galeria


II Mazowieckie Dni Techniki 2019

PŁOCK

4 października 2019r. (piątek)

INAUGURACJA II MDT

W Płocku w Domu Darmstad zainaugurowane zostały
II Mazowieckie Dni Techniki.

       
    Wystąpienie Prezes FSNT NOT Pani Ewy Mankiewicz-Cudny.

Patronat nad Inauguracją II Mazowieckich Dni Techniki objął Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka.       
        Nasi Goście Honorowi.

       

W inauguracji II Mazowieckich Dni Techniki uczestniczyli uczniowie szkół ponad-
podstawowych o profilu technicznym z Płocka, bo to właśnie młodzież jest głównym
adresatem Mazowieckich Dni Techniki, a których celem jest m. in. zachęcenie do nauki
i rozwoju zainteresowań technicznych, zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miast
oraz funkcjonujących w nich ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych.

W uroczystości wzięli udział:
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT,
Jerzy Rożek - Prezes Warszawskiego Domu Technika NOT,
Andrzej Rybus-Tołłoczko – współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego,
Marek Karpiński – Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Płocku,
Jarosław Gębka – Prezes Płockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich.

       
        Wykład prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego:
          Polimery - materiały przyszłości?

       
        Prowadzący uroczystość inaugurującą II MDT 2019
          Janusz M. Kowalski


OSTROŁĘKA

10 października 2019r. (czwartek)

  Dom Technika NOT w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6

    Prelekcja: dr Karol Samsel
"Technika, jej metafory i imaginarium w pismach Cypriana Norwida"
      Tu można obejrzeć zapis

    Prelekcja: dr Karol Samsel
"Wiktor Gomulicki fotograf; W. Gomulicki poeta i technik przełomu XIX i XX wieku"
      Tu można obejrzeć zapis

"O TECHNICE na scenie" - spektakl okolicznościowy przygotowany z okazji II MDT:
      Transmisja online


11 października (piątek)

Studio - Dom Technika NOT w Ostrołęce


    "Wirtualne studio, transmisje online, transmisja z drona,
      fotogrametria, ortofotomapa" - eTV KELE

Dom Technika NOT w Ostrołęce


    "Hop w eter" - Radioklub „BAZA” SP5KVW

Zakład Oczyszczania Ścieków OPWiK


    Wizyta studyjna w Zakładzie Oczyszczania Ścieków OPWiK
      - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

12 października (sobota)

Wyjazd techniczny do Warszawy na budowę:
      - Południowej Obwodnicy Warszawy,
      - Varso Tower – najwyższego budynku w Unii Europejskiej
        powstającego w centrum Warszawy przy ul. Chmielnej.WARSZAWA

16 października 2019r. (środa)

          IX Warszawskie Dni Techniki
  Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 2

   
    Przybyłą na inaugurację Młodzież i Gości powitał kol. Dariusz Raczkowski
- inicjator WDT oraz koordynator Mazowieckich DT.

   
    Nasi Goście.

   
    Wystąpienie Prezes FSNT NOT Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny.

                 
    Problemy eksploracji kosmosu przedstawił dr hab. Jan Kindracki,
    prof. PW z Wydz. MEiL.

                 
    Dr inż. Michał Wekiera z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
    przedstawił czynniki kształtujące rozwój motoryzacji.

   
    To wiosna czy WAKACJE ? Steganografia czyli jak ukryć informację
    w multimediach - wykład p. mgr. inż. Michała Ciołka z WAT.

   
    Prezent od organizatora - jeden z trzech voucherów na weekend
    z samochodem HYUNDAI wręczyła p. Anna Szadkowska z firmy Motortest.

                 
    Zdobywczyni głównego prezentu od organizatorów - małego drona.

   
    Uczestnicy sesji inauguracyjnej IX WDT.

   
    Przy nowym samochodzie HYUNDAI KONA


17 października 2019r. (czwartek)

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej

   
    W laboratorium sejfów.

   
    Warto wysłuchać krótkiej prelekcji o zabezpieczeniach.


  MOTORTEST salon i serwis HYUNDAI - Anna Szadkowska

   
    Można porozmawiać o hybrydowym silniku Hyundai...

           
    ...ale najlepiej jest zasiąć za kierownicą.


  Instytut Lotnictwa

   
    W sterowni tunelu aerodynamicznego dużych prędkości.

           
    Laboratoium Podwozi - stanowisko do badania hamulców.


  Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

   
    Przyszli studenci Wydziału MEiL.


18 października 2019r. (piątek)

  Metro Warszawskie, Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty

   
    Zbiórka przed wejściem...

   
    Na Stację lepiej spojrzeć z góry.


  Hangar lotniczy WAT wydz. MiL

   
    Spotkanie przed hangarem WAT.

   
    Okazja by wejść na kadłub myśliwca.RADOM

                  XXXI Radomskie Dni Techniki

                  Interakcje Człowiek-maszyna

21 października (poniedziałek)

Sesja Inauguracyjna


Uroczyste otwarcie Dni Techniki 2019
Wręczenie nagród X edycji NOT-owskiej Nagrody Uznania
  "RADOMSKI LAUR TECHNIKI"
Wręczenie nagród dla Laureatów regionalnego etapu konkursu
  "Młody Innowator"
Wykład inauguracyjny "Przemysł 4.0"
  prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski – Prezes Zarządu
  Radomskiej Rady FSNT NOT

Sesja wykładowa


"Zagrożenia i nadzieje związane z rozwojem nowych technologii”
  – prof. nadzw. dr hab. inż. Dionizy Saniawa, Wydz. Transportu
  i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
  w Radomiu
"Rola stowarzyszeń w kreowaniu inżynierów XXI wieku”
  – przedstawiciel SEP
”Badanie jakości artykułów spożywczych”
  - przedstawiciel SiTSpoż
"Przyszłość motoryzacji” - mgr inż. Robert Nowakowski,
  STER Sp. z o.o. autoryzowany dealer Volkswagena

UTH w Radomiu


Zwiedzanie Laboratoriów na Wydziale Materiałoznawstwa,
  Technologii i Wzornictwa UTH
Zwiedzanie Instytutu Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny UTH,
Zwiedzanie Laboratoriów Instytutu Eksploatacji Pojazdów
  i Maszyn, Wydział Mechaniczny UTH

22 - 23 października (wtorek-środa)

    VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
„Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej
            w Polsce. Synergia: Nauka – Przemysł”

- Zastosowanie CAX w przemyśle
- Nowoczesne materiały inżynierskie i zaawansowane techniki
    wytwarzania
- Organizacja produkcji - Przemysł 4.0
- Aparatura badawcza i pomiarowaCIECHANÓW

          Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze

24 października (czwartek)

Konferencja naukowo-techniczna


   
    Goście Gali.

   
    Przybyłych na konferencję powitała w imieniu Dyrektora Muzeum
    Romantyzmu Pani Paulina Rybczyńska – Kierownik Działu Edukacji.

   
    Prezes Rady FSNT NOT w Ciechanowie Pan Jerzy Król przedstawił
    krótko działalność NOT w Ciechanowie.

   
    Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
    Budownictwa Pan Roman Lulis przedstawił działalność Izby.

   
    Wykład „Elektryfikacja Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej” wygłosił
    dr Zbigniew Ptasiewicz.

   
    Wykład „Fotowoltaika w Polsce w świetle zmian na rynku
    energetycznycznym” zaprezentował Szef Centrum Kompetencji
    Fotowoltaicznych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział
    w Radomiu – mgr inż. Radosław Gutowski.

   
    Prelekcja i zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze.

WARSZAWA

15 listopada 2019r. (piątek)

          Gala podsumowująca MDT 2019

  Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

   
    Prowadzący Galę kol. Janusz M. Kowalski powitał wszystkich Gości.

   
    Goście Gali.

   
    Przedstawiciele TJO Ostrołęka.

   
    Przedstawiciele TJO Ciechanów.

   
    Przedstawiciele TJO Radom.

   
    Przedstawiciele TJO Płock.

   
    Wystąpienie v-prezesa NOT kol. Adama Baryłki.

   
    Przedstawiciele TJO Warszawa.

   
    Stolik organizatorów MDT z Oddz. Warszawskiego.

   
    Duża sala Domu Technika NOT.

               
    Wystąpienie JM Rektora PW prof. J. Szmidta podsumowujące MDT 2019.

   
    Dni Techniki w Ciechanowie omówiła p. Anna Gutkowska
    - v-ce prezes Rady FSNT NOT w Ciechanowie.

   
    Przebieg MDT w Ostrołęce przedstawił p. Kazimierz Łoniewski
    członek Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Ostrołęce
    i Prezes Zarządu eTV KELE.

   
    Goście honorowi.

   
    Sprawozdanie z Dni Techniki w Płocku przedstawił p. Marek Karpiński
    Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Płocku.

   
    O dniach techniki w Radomiu mówili p. Krzysztof Śmiechowski
    Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT i p. Paweł Kubicki,
    Dyrektor Biura i Członek Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT.

   
    Przebieg Warszawskich Dni Techniki przedstawił kol. J.M. Kowalski.

   
    Wspólne zdjęcie przedstawicieli TJO po wręczeniu pamiątkowych
    dyplomów od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.
    Dyplomy wręczał Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej
    prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak

               
    Prezes Oddziału SIMP w Płocku Jarosław Gębka otrzymał Srebrną Odznakę
    Honorową NOT z rąk v-prezesa FSNT NOT Adama Baryłki.

   
    Pamiątkowe dyplomy dla JTO NOT w imieniu Pani Prezes NOT
    wręczył v-prezes NOT kol. A. Baryłka.

   
    Wspólne zdjęcie przedstawicieli TJO wyróżnionych .

               
    Specjalne wyróżnienie dla kol. Edmunda Nowickiego wręczył
    koordynator WDT kol. Dariusz Raczkowski.

   
    W części artystycznej wysłuchano standardów w nowym opracowaniu
    - na skrzypcach elektrycznych w wykonaniu p. M. Szymańskiej.

Mazowieckie Dni Techniki - 2019