Mazowieckie Dni Techniki

Ogólne

Mazowieckie Dni Techniki 2018

Głównym organizatorem Mazowieckich Dni Techniki jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich oraz Terenowe Jednostki Organizacyjne Naczelnej Organizacji Technicznej w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Warszawie.

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:
- zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
- rozwój zainteresowań technicznych,
- zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
- zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz
  funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych
  i przemysłowych,
- uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
- poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności
  zastosowań technicznych,
- preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
- docenienie zawodu inżyniera i technika,
- budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Plakat MDT 2018 (do pobrania w formacie pdf w zakładce "PROGRAM"):

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i udziału w Mazowieckich Dniach Techniki 2018 !


Na wszystkie imprezy   W S T Ę P   W O L N Y !


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Mazowieckie Dni Techniki